Joo.kz
Меню для выбора нужной страницы
Өтініш қалдыр
Офлайн обучение
Сіз барлық шартты орындадыңыз. Назарыңызға Қазақстан тарихы пәні бойынша видео талдау ұсынамыз!
"Білім берудің қай түрі болмасын — тәрбие."
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!
Икрам Нұрасыл