ХИМИЯ
Химия пәні бойынша тест тапсыр да, ҰБТ-ға дайындық деңгейіңді анықта!
Тест тапсыру
1. Күкірттің тотығу дәрежесі өсетін қатар
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
2. Шарль заңында тұрақты болатын параметр
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
3. 0 °C температурада және 202 кПа қысымда 20 г азот қандай көлемді алады?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
4. Ең қатты металл
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
5. V топта орналасқан элементтің сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі 3,8%, бұл элемент
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
6. Құрамында сутектің массалық үлесі ең жоғары зат:
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
7. Салыстырмалы молекулалық массасы 136 → 74 → 111 болатын
ЭSO4 →Э(OH)2 →ЭCl2 қосылыстарын түзетін элемент
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
8. Na3[CoF6] – комплексті қосылысындағы комплекс түзушінің координациялық санын және зарядын көрсетіңіз
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
НАШАР!
Біліміңді жетілдіріп, ҰБТ-ға қатаң дайындалғың келсе, форманы толтыр

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру
ЖАҚСЫ!
Нәтижеңді жақсарт, ҰБТ-ға арнайы платформада дайындал

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру
ӨТЕ ЖАҚСЫ!
ҰБТ нәтижеңді бұдан да жақсартып, грантқа түсу үшін форманы толтыр

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру