ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
Қазақстан тарихы пәні бойынша тест тапсыр да, ҰБТ-ға дайындық деңгейіңді анықта!
Тест тапсыру
1. Сақтар туралы мәлімет беретін ежелгі мәтіндердің бірі?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
2. Сақтар Қазақстан аумағында қай уақытта мекендеді?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
3. Хаома сусынын дайындайтын сақтардың қоныстанған аумағын атаңыз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
4. Парсы патшасы І Дарийдің сақ жерлеріне жорығы барысында ержүректілігімен көзге түскен сақ жауынгерін атаңыз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
5. Үйсіндер жайлы қытай деректері берген мәліметті табыңыз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
6. 1770 жылы Қырғыз жеріне жорық ұйымдастырған тұлғаны атаңыз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
7. «Атабек» терминіне анықтама беріңіз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
8. Түргеш қағанатының әлсірегенін пайдалананып, 748 жылы Суяб қаласын жаулап алған мемлекет?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
9. 1155 жылдан кейін Қарақытай мемлекетінің билеушісі атанған тұлға?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
10. «Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық Комитетінің (Қазревком) алғашқы төрағасы?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
11. Жоңғарияның Қазақ хандығына қауіп төңдіруі қай кезеңнен басталды?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
12. Әбілқайыр бастаған шағын ықпалды топ Майтөбеде Ресейдің қол астына өту туралы антты қай уақытта қабылдады?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
13. Индустрияландыру жылдары Жезқазған ауданындағы мыс кені орындарының болашағы зор екенін дәлелдеген инженер-геологты атаңыз?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
14. Тың игеру кезіндегі КСРО Компартиясының Бас хатшысы?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
15. Н.Ә.Назарбаев Қарағанды металлургия комбинатында партком хатшысы қызметін қай жылдар аралығында атқарды?
Келесі
Тексеру
Нәтижені білу
НАШАР!
Біліміңді жетілдіріп, ҰБТ-ға қатаң дайындалғың келсе, форманы толтыр

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру
ЖАҚСЫ!
Нәтижеңді жақсарт, ҰБТ-ға арнайы платформада дайындал

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру
ӨТЕ ЖАҚСЫ!
ҰБТ нәтижеңді бұдан да жақсартып, грантқа түсу үшін форманы толтыр

Форманы толтыру сілтемесі!
Қайта тапсыру