Joo.kz
Меню для выбора нужной страницы
Өтініш қалдыр
Офлайн обучение
Сіз барлық шартты орындадыңыз. Назарыңызға қаңтар ҰБТ тестінде Биология бойынша жиналған сұрақтардың видео талдауын ұсынамыз!
"Білімдіге білімсіз тең бола алмас."
ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!