Курс қатысушыларына
5 университеттен 50 ішкі грант беріледі
joo.kz-тен ішкі грант ұтып алу үшін не істеу керек?
Ішкі грант шарттарымен танысу үшін форманы толтырыңыз
Ішкі грант шартымен танысыңыз
Форманы толтырыңыз
Университет таңдаңыз
3
2
1
Алматы, Хусаинова 281